Monday, 15 February, 2010

शिकार

इन्सान शेर को मारे तो
शिकार
शेर इन्सान को मारे तो
हत्या
भला क्यों?

No comments:

Post a Comment